Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Pharmacia et Concordia", departement der Maatschappij ter bevordering der pharmacie

Naam "Pharmacia et Concordia", departement der Maatschappij ter bevordering der pharmacie
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 augustus 1893
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De wetenschappelijke en maatschappelijke belangen der apothekers te bevorderen en door onderlinge samenwerking en wederkeerig hulpbetoon den vriendschappelijken band onder de leden te bestendigen.

Staatscourant

22-09-1893