Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche aansprekersvereeniging

Naam Amsterdamsche aansprekersvereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 september 1893
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder hare leden aan te kweeken en hunne zedelijke en stoffelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

24-10-1893