Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Noordervereeniging van burgemeesters en secretarissen

Naam Noordervereeniging van burgemeesters en secretarissen
Plaats Schagen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 februari 1891
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bevordering van vriendschappelijk verkeer tusschen de leden, gedachtenwisseling over voor hen belangrijke onderwerpen, bevordering van de kennis van het administratief recht, behartiging van de belangen der gemeenten waarover de vereeniging zich uitstrekt en van de leden der vereeniging.

Staatscourant

28-04-1891