Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsche Amateur fotografen-club

Naam Haarlemsche Amateur fotografen-club
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 maart 1891
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Het houden van bijeenkomsten ter bespreking van datgene wat op het photographisch gebied belangrijk is; b. het gezamelijk houden van tochten tot het opnemen van photgraphiën; c. het houden van wedstrijden; d. verder alles wat kan strekken tot bevordering der photographie.

Staatscourant

30-04-1891