Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpbetoon aan vlijtige en eerlijke armoede tot wering van bedelarij

Naam Hulpbetoon aan vlijtige en eerlijke armoede tot wering van bedelarij
Plaats Monnickendam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 februari 1891
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om 1. door werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen, nood te lenigen en armoede te voorkomen; 2. door het steunen van nuttige zaken en door hulp te verleenen aan goede inrichtingen van algemeen nut, met uitsluiting van kerkelijke doeleinden, het welzijn der ingezetenen te bevorderen en naar vermogen mede te werken tot meerderen bloei en welvaart der gemeente Monnikendam.

Staatscourant

15-04-1891