Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging ter opleiding van jongelieden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in Nederland, genaamd "Het Luthersch studiefonds"

Naam Vereeniging ter opleiding van jongelieden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in Nederland, genaamd "Het Luthersch studiefonds"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 maart 1891
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om jongelieden die wenschen opgeleid te worden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, en daartoe geschikt zijn, stoffelijk te ondersteunen, in zooverre hun ouders of voogden niet in staat zijn om in de volle studiekosten te voorzien en de kas der vereeniging dit toelaat.

Staatscourant

24/25-05-1891, 14/15-02-1897, 17/18-06-1900