Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Meubelmakersbond

Naam Algemeene Meubelmakersbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 oktober 1893
Koninklijk Besluit nr. 20
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Allen die in Nederland het meubelvak of een daaraan verwant vak uitoefenen te vereenigen tot één lichaam;

b. de economische belangen der vakgenooten te bevorderen om in de toekomst meerdere en betere rechten te verkrijgen.

Staatscourant

19/20-11-1893