Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van stadswerklieden aan het stadswaterkantoor te Amsterdam "Door eendracht verbetering"

Naam Vereeniging van stadswerklieden aan het stadswaterkantoor te Amsterdam "Door eendracht verbetering"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 oktober 1893
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder hare leden aan te kweeken en te onderhouden en zoowel hunne zedelijke als stoffelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

12/13-11-1893