Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Timmerlieden-vereeniging "Verbetering door Eendracht"

Naam Timmerlieden-vereeniging "Verbetering door Eendracht"
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 oktober 1893
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen alles aan te wenden wat tot bloei van het vak en tot welzijn van de beoefenaars daarvan bevorderlijk kan zijn.

Staatscourant

05/06-11-1893