Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

St. Josephs-gezellen-Vereeniging

Naam St. Josephs-gezellen-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 september 1873
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De handwerksgezellen tot bekwame welvarende en gelukkige huisvaders en zoo mogelijk bazen te vormen.

Staatscourant

08/09-02-1874, 26-08-1903

Goossens van Eyndhove nr. 208