Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zuid-Hollandsche vereeniging "Het Groene Kruis"

Naam Zuid-Hollandsche vereeniging "Het Groene Kruis"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 23 juli 1901
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 09 april 1901
Doelstelling

Samenwerking tot het nemen en ondersteunen van maatregelen ter voorkoming van ziekten; tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

09-08-1901