Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Zangvereeniging "Soli Deo Gloria"

Naam Christelijke Zangvereeniging "Soli Deo Gloria"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 juli 1901
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 01 april 1891
Doelstelling

Het beoefenen van den zang ter eere Gods en aldus ter uitbreiding van het Godsrijk.

Staatscourant

08-08-1901