Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht"

Naam Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 4 mei 1886
Koninklijk Besluit nr. 57
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De opname en verpleging in daartoe geschikte lokalen van zieke kinderen, die, door de huiselijke omstandigheden hunner ouders of door den aard der ziekte waaraan zij lijden, te huis niet naar behooren kunnen verzorgd worden.

Staatscourant

19-06-1886, 08-10-1889

Goossens van Eyndhove nr. 1096