Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming

Naam Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 juni 1901
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 19 juni 1899
Doelstelling

Als centraalbureau voor Nederland, den toestand der verwaarloosde jeugd in Nederland te verbeteren.

Staatscourant

03-07-1901