Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij

Naam Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 juni 1901
Koninklijk Besluit nr. 102
Oprichtingsdatum 01 februari 1901
Doelstelling

a. het bevorderen der orde aan boord der koopvaardijschepen;

b. het tegengaan van het bemannen van schepen varende onder Nederlandsche vlag, door vreemde nationaliteiten;

c. het aankweeken van verbroedering en vriendschap onder zijne leden;

d. het behartigen der belangen van den Nederlandschen stuurman.

Staatscourant

07/08-07-1901