Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven"

Naam Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 juli 1901
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum 01 september 1900
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke belangen harer leden te behartigen.

Staatscourant

28/29-07-1901