Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum

Naam Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 augustus 1874
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De Nederlandsche Volksvlijt, in verband met haar roemrijk verleden, te helpen verheffen tot zoodanig peil van ontwikkeling, dat zij aan de mededinging op de wereldmarkt met eere het hoofd kan bieden.

Staatscourant

24-10-1874

Goossens van Eyndhove nr. 232