Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verkrijging en instandhouding eener Christelijke school te Velsen, onder den naam van: "Uw Koninkrijk kome"

Naam Vereeniging tot verkrijging en instandhouding eener Christelijke school te Velsen, onder den naam van: "Uw Koninkrijk kome"
Plaats Velsen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 juli 1901
Koninklijk Besluit nr. 72
Oprichtingsdatum 21 april 1901
Doelstelling

De oprichting en instandhouding eener school, waar opgevoed en onderwijs gegeven wordt volgens de beginselen der Heilige Schrift, uitgedrukt in de belijdenisgeschriften der Nederduitsch-Hervormde Kerk.

Staatscourant

17-07-1901