Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie

Naam Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 juli 1901
Koninklijk Besluit nr. 73
Oprichtingsdatum 02 mei 1901
Doelstelling

De behartiging van de gemeenschappelijke en bijzondere belangen harer leden, particuliere belangen evenwel uitgesloten en het aankweeken van meerdere vakkennis op politie- en justitiegebied.

Staatscourant

21/22-07-1901