Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amstels Vriendenkring

Naam Amstels Vriendenkring
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 oktober 1881
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De welsprekendheid onder hare leden te bevorderen door uitvoeringen te geven in de tooneelkunst, dezelve zooveel mogelijk tot een weldadig doel aan te wenden.

Staatscourant

15-02-1882

Goossens van Eyndhove nr. 347