Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kiesvereeniging "Burgerplicht"

Naam Kiesvereeniging "Burgerplicht"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 23 augustus 1872
Koninklijk Besluit nr. 80
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bevorderlijk te zijn aan de handhaving en vrijzinnige ontwikkeling onzer constitutioneele staatsinstellingen.

Staatscourant

03-09-1872, 31-10-1874

Goossens van Eyndhove nr. 2574