Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Koningin "Wilhelmina"

Naam Koningin "Wilhelmina"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 januari 1894
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Aan hare leden door tooneelvoorstellingen en soiree's genoegelijke avonden te verschaffen, en

b. weldadigheid te bevorderen, door namelijk jaarlijks, als de kas het toelaat, één of meer voorstellingen tot een weldadig doel te geven.

Staatscourant

08-03-1894

Opmerkingen

De vereniging is opgericht in april 1893, zonder dat de dag wordt genoemd.