Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiƫn in Nederland

Naam Vereeniging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiƫn in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 juni 1885
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door het aankweeken van vriendschappelijke verstandhouding onder de leden, eenheid van werken in de verschillende deelen des Rijks te bevorderen, zoomede hunne belangen en die hunner weduwen en weezen zooveel mogelijk te behartigen.

Staatscourant

18-07-1885, 14-11-1888, 14-09-1893, 28-06-1895, 29-09-1898

Goossens van Eyndhove nr. 427