Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs

Naam Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 november 1875
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het vormen en instandhouden van eene Beurs tot ondersteuning in de eerste plaats van Weduwen en voorts van de Weezen harer gewone leden.

Staatscourant

09/10-01-1876, 21-08-1880, 22-11-1893, 26-09-1896

Goossens van Eyndhove nr. 248