Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem

Naam Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 december 1893
Koninklijk Besluit nr. 59
Oprichtingsdatum 29 september 1888
Doelstelling

In den geest en volgens de beginselen der Roomsch-Katholieke Kerk, vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onzen tijd.

Staatscourant

17-02-1894, 02/03-11-1902