Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van vrije Christelijke gemeenten in Nederland

Naam Bond van vrije Christelijke gemeenten in Nederland
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 20 januari 1894
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Met erkenning van en onderwerping aan ons eenig en eeuwig Hoofd Jezus Christus, elkaar zedelijk en maatschappelijk te helpen en te steunen;

b. door Christelijken omgang en samenkomsten en door het verspreiden van Christelijke geschriften en bladen, uitwendig te vereenigen, wat inwendig één is;

c. zooveel mogelijk samenwerken, vooral in het werk der zending en ter opleiding in den H. Dienst, door het verleenen van steun aan zendelingen en aan jonge menschen die zich voor den H. Dienst voorbereiden;

d. met behoud van ieders eigenaardigheid en vrijheid door broederlijke vermaning te waken tegen verbrokkeling en verscheuring;

e. vacante gemeenten, des begeerd, naar vermogen te helpen in de vervulling van de herderlijke diensten;

f. zich onthouden van kerkismen en al wat op synodalen dwang gelijkt, door de autonomie van iedere gemeente te erkennen en te handhaven.

Staatscourant

25/26-02-1894