Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders

Naam Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 oktober 1872
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen der Roosjessnijders te bevorderen door: a. het houden van vergaderingen en besprekingen; b. het oprichten van een ziekenfonds om hen te ondersteunen, die staande hunne werkzaamheden door ziekte verhinderd zijn dezelve uit te oefenen.

Staatscourant

30-10-1872

Goossens van Eyndhove nr. 186