Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting

Naam Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 april 1861
Koninklijk Besluit nr. 62
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het kapitaal der stichting door den Heer Lodewijk Raphaël Bischoffsheim en mevrouw Amalia Bischoffsheim geboren Goldschmidt opgericht, te beheeren en de renten van dat kapitaal te besteden om Israelitische jongelieden die zich door ijver, aanleg en goed gedrag onderscheiden, behulpzaam te zijn tot het verkrijgen van zoodanige kundigheden als welke een eervol en goed bestaan opleveren.

Staatscourant

02-05-1861, 02-03-1867

Goossens van Eyndhove nr. 110