Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verfraaiing van Nijmegen en het Schependom

Naam Vereeniging tot verfraaiing van Nijmegen en het Schependom
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Datum van erkenning 20 september 1879
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het verfraaiien der wandelplaatsen, alsook van de straten en pleinen der stad Nijmegen en het Schependom en het zooveel mogelijk onderhouden en beschermen der wandelplaatsen, alles na overleg en geheel in overeenstemming met het gemeentebestuur.

Staatscourant

16-10-1879, 20/21-12-1896

Goossens van Eyndhove nr. 2354