Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werkliedenvereeniging der groenten- en fruitmarkt, onder de zinspreuk "Door eendracht sterk"

Naam Werkliedenvereeniging der groenten- en fruitmarkt, onder de zinspreuk "Door eendracht sterk"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 april 1901
Koninklijk Besluit nr. 46
Oprichtingsdatum 29 juli 1900
Doelstelling

Het behartigen der maatschappelijke en zedelijke belangen harer leden, als ook eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweeken en te bevorderen.

Staatscourant

05/06-05-1901