Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Dordtsche industrie- en huishoudschool voor meisjes

Naam De Dordtsche industrie- en huishoudschool voor meisjes
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 17 april 1901
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 01 januari 1901
Doelstelling

Meisjes (en vrouwen) in staat te stellen in eigen onderhoud te voorzien of bekwaam te maken om in eigen kring nuttig werkzaam te zijn.

Staatscourant

05/06-05-1901