Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Schaatsenrijdersbond

Naam Nederlandsche Schaatsenrijdersbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 maart 1901
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum 17 september 1882
Doelstelling

a. Het schaatsenrijden te bevorderen en aan te moedigen;

b. nationale hardrijderijen op de lange baan en internationale hardrijderijen in Nederland aan te moedigen, te steunen en te leiden, waar dit door leden van den bond verlangd wordt, en indien bij het bondsbestuur daar tegen geen bezwaar bestaat; 

c. het door Nederlanders doen deelnemen aan internationale wedstrijden op schaatsen in het buitenland;

d. het oprichten van de provinciale en locale vereenigingen, welke zich het maken en onderhouden van verkeerswegen ten doel stellen, aan te moedigen en zoo noodig te steunen.

Staatscourant

02-04-1901