Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Apostolische Gemeente

Naam De Apostolische Gemeente
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 15 maart 1901
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 15 oktober 1900
Doelstelling

De gemeenschappelijke aanbidding Gods in geest en waarheid en het deelgenootschap aan al die zegeningen, die het eenig Hoofd der Kerk, Jezus Christus, den dienaren Zijns huizes ter uitdeeling geeft, voornamelijk het Woord en de Sacramenten.

Staatscourant

03-04-1901