Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting

Naam Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 16 maart 1901
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 07 februari 1901
Doelstelling

Het oprichten en instandhouden eener stichting met het doel:

1. het bevorderen van de liefde voor ons vaderland en vorstenhuis;

2.a. het gratis verstrekken van voedsel aan behoeftige kinderen; b. het gratis verstrekken van voedsel aan behoeftige volwassenen; c. het geven van gelegenheid tot het verschaffen en nuttigen van voedsel tegen kostenden prijs aan werklieden;

3. het stichten van een gebouw ter bevordering van de doeleiden sub 1 en 2.

Staatscourant

05/06-04-1901