Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van brigadiers der Amsterdamsche gemeentepolitie "Door eendracht verbetering"

Naam Vereeniging van brigadiers der Amsterdamsche gemeentepolitie "Door eendracht verbetering"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 maart 1901
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 16 november 1900
Doelstelling

a. verbreiding van kennis omtrent politiezaken onder de leden;

b. aankweeking van kameraadschap onder leden en bevordering van een goede verstandhouding tusschen politie en burgerij;

c. behartiging van de zedelijke en maatschappelijke belangen der leden.

Staatscourant

16-04-1901