Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Geneeskundige vereeniging tot bevordering van het ziekenhuiswezen in Nederland en zijne koloniƫn

Naam Geneeskundige vereeniging tot bevordering van het ziekenhuiswezen in Nederland en zijne koloniƫn
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 april 1901
Koninklijk Besluit nr. 59
Oprichtingsdatum 11 juli 1900
Doelstelling

a. het persoonlijk verkeer te bevorderen van geneeskundigen, die, uit den aard hunner betrekking, zich meer in het bijzonder bezighouden met ziekenhuisbelangen;

b. de bevordering van alles wat kan dienstig zijn tot ontwikkeling en verbetering van het ziekenhuiswezen.

Staatscourant

25-04-1901