Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt"

Naam Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 mei 1871
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden (metselaars en opperlieden) aan te kweeken en te onderhouden door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

09-06-1871

Goossens van Eyndhove nr. 164