Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche bond van adsistenten der posterijen en telegraphie

Naam Nederlandsche bond van adsistenten der posterijen en telegraphie
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 april 1901
Koninklijk Besluit nr. 79
Oprichtingsdatum 22 mei 1899
Doelstelling

a. de stoffelijke en zedelijke positie harer leden te verbeteren;

b. de collegialiteit te bevorderen;

c. in het algemeen hunne korps- en dienstbelangen te behartigen.

Staatscourant

28/29-04-1901