Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hollandsche vereeniging van spoorwegambtenaren

Naam Hollandsche vereeniging van spoorwegambtenaren
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 april 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 01 mei 1899
Doelstelling

Het bevorderen der collegialiteit onder en het aankweeken van nuttige kennis bij hare leden, zoomede het tot stand brengen van nuttige instellingen voor dezen.

Staatscourant

04-05-1901