Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt"

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 oktober 1871
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Lotsverbetering der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand; aankweeking van talenten; aanmoediging van arbeidszin; moreele en materiëele ondersteuning van wie door arbeid in eigen onderhoud tracht te voorzien.

Staatscourant

29/30-10-1871, 09-08-1872, 15-06-1884, 26-11-1889, 21/22-10-1900

Goossens van Eyndhove nr. 172