Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Brandspuitvereeniging "Vriendenkring" (Spuit n°. 7)

Naam Rotterdamsche Brandspuitvereeniging "Vriendenkring" (Spuit n°. 7)
Alternatieve namen
  • Rotterdamsche Brandspuitvereeniging "Vriendenkring" Spuit n°. 24 (Gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 20 April 1903 nr. 59 (Staatscourant 13-05-1903))
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 februari 1900
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum 09 september 1894
Doelstelling

Door het betalen eener wekelijksche contributie, eene kas te vormen, ten einde hare leden bij het verdienstelijk maken aan de spuit, eene geldelijke uitkeering te doen; en verder alles in het werk te stellen wat den goeden geest onder de geaffecteerden der spuit kan bevorderen.

Staatscourant

04/05-03-1900, 13-05-1903