Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van eene Bijzondere Protestantsche School

Naam Vereeniging tot oprigting en instandhouding van eene Bijzondere Protestantsche School
Plaats Heemstede
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 oktober 1874
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om aan leerlingen behoorende tot alle Protestantsche gezindten te geven een degelijk lager onderwijs, dat bij een onbelemmerd en doeltreffend gebruik van den Bijbel en trouwe voorstelling van de Vaderlandsche Geschiedenis, aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt.

Staatscourant

27-10-1874

Goossens van Eyndhove nr. 1693