Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Schoenmakersvereeniging "St. Crispijn" onder de zinspreuk "Eendracht maakt Macht"

Naam Schoenmakersvereeniging "St. Crispijn" onder de zinspreuk "Eendracht maakt Macht"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 februari 1890
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Vriendschap onder haar leden aan te kweeken en te bevorderen en hen van werkstakingen en van alle socialistische bewegingen af te houden.

Staatscourant

13-04-1890

Goossens van Eyndhove nr. 2688