Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zusterkrans 'Loof den Heer', ten voordeele der algemeene armen

Naam Zusterkrans 'Loof den Heer', ten voordeele der algemeene armen
Plaats Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 februari 1897
Koninklijk Besluit nr. 6
Oprichtingsdatum 04 mei 1893
Doelstelling

Door eendrachtige samenwerking de armen, ongeacht hunnen godsdienst, ondersteuning verleenen.

Staatscourant

24-02-1897