Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Sociaal-democratische Studie-club

Naam Sociaal-democratische Studie-club
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 augustus 1902
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 21 september 1901
Doelstelling

Het bevorderen van de belangen der sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 September 1897 (Staatsblad nr. 25), door het organiseeren van beschikbare arbeidskrachten tot het verzamelen, rangschikken en verwerken van gegevens op sociaal gebied, inzonderheid ten dienste:

1. van de Kamerfractie;

2. van het partijorgaan;

3. van de sociaal-democratische gemeenteraadsleden.

Staatscourant

05-09-1902