Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche werklieden-mannen-zangvereeniging 'Harmonie'

Naam Rotterdamsche werklieden-mannen-zangvereeniging 'Harmonie'
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 februari 1897
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum 10 mei 1896
Doelstelling

Door het beoefenen der zang het kunstgevoel bij de werklieden opwekken en zoodoende hunne zedelijke verheffing bevorderen.

Staatscourant

05-03-1897