Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Tooneelvereeniging "Thalia"

Naam Tooneelvereeniging "Thalia"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 augustus 1902
Koninklijk Besluit nr. 53
Oprichtingsdatum 02 februari 1900
Doelstelling

Beoefening der tooneelspeelkunst, zoomede de bevordering van gezellig verkeer en het onderling genoegen van de leden en hunne dames.

Staatscourant

09-09-1902