Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Tooneelvereeniging "Prins Maurits"

Naam Tooneelvereeniging "Prins Maurits"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 augustus 1902
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 22 maart 1891
Doelstelling

De bevordering der tooneelspeelkunst onder hare leden, en de uitbreiding der zedelijke belangen van hare leden met terzijdestelling van alle godsdienstige en politieke vraagstukken.

Staatscourant

22-08-1902