Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven"

Naam Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 augustus 1902
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 27 maart 1902
Doelstelling

a. de belangen van den politieman van dit korps zoowel stoffelijk als zedelijk te behartigen, en onder hen kameraadschap aan te kweeken;

b. door het verstrekken, of te doen verstrekken, van voor den politieman meest noodzakelijke wetboeken te trachten hem in zijn vak te bekwamen.

Staatscourant

22-08-1902