Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche tooneelvereeniging "Neerlands Vlag"

Naam Rotterdamsche tooneelvereeniging "Neerlands Vlag"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 26 juli 1902
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum 04 september 1898
Doelstelling

Hare leden door oefening op het gebied van welsprekendheid te bekwamen, de onderlinge vriendschap te bevorderen, hunne kennis te verrijken en de algemeene beschaving bevorderlijk te zijn.

Staatscourant

20-08-1902